VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ DEKORACÍ

 1. Odesláním objednávky přes e-shop půjčovny MŮJ DEKOR provádí zájemce nezávaznou rezervaci. Následně do 3 pracovních dnů bude rezervace potvrzena mailem. K pronájmu je nutné podepsat nájemní smlouvu, kterou obdržíte po upřesnění objednávky. Následně budou vybrané dekorace blokovány pro zvolený termín.  Do 7-mi pracovních dnů od potvrzení rezervace bude zájemci vystavena faktura se splatností obvykle 1 měsíc před konanou událostí (pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou jinak).
 2. Nájemce bere na vědomí, že některé dekorace vlivem půjčování budou mírně opotřebované.
 3. Nájemce se zavazuje používat zapůjčenou dekoraci jen k účelu a způsobem, ke kterému je určen, tj. dekorativním účelům.
 4. Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů. V případě trvalého poškození nebo ztráty předmětu, bude nájemci účtována částka v jeho plné hodnotě. Rautová sukně 1000 Kč/1ks, elastické potahy na židle 250 Kč/1ks, elastické potahy na pivní sety 350 Kč/1 díl, organzová mašle 25 Kč/1ks, saténová mašle 50 Kč/1ks,ostatní textil do 350 Kč/1ks, sklo do 500 Kč/1 ks dle typu, dekorace do 500 Kč/1 ks dle typu.
 5. Můj Dekor nenese žádnou odpovědnost ( vyjma škod způsobených skrytou vadou materiálu ) za jakékoliv škody na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s používáním zapůjčených dekorací.

 

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Převzetí dekorací probíhá po předchozí domluvě osobně v místě provozovny na adrese Samšín 3, 395 01 Pacov či doručením na smluvenou adresu prostřednictvím společnosti PPL, není-li dohodnuto jinak.
 2. Pronajímatel určí, které zboží může být zasláno společností PPL. Toto závisí na druhu a typu dekorací, objemu a hmotnosti. Úhradu veškerých nákladů (poštovné tam i zpět, balné) hradí nájemce.
 3. Nájemce se dále zavazuje předat zapůjčený inventář dopravci následující pracovní den po termínu konané události a to vždy pouze v jedné krabici jako jednu zásilku. Každý balík navíc se účtuje jako nová zásilka. Zpětný svoz zásilek je povinný, není-li dohodnuto jinak. Jestliže nájemce nevrátí pronajímané předměty pronajímateli ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit nájemné v plné výši za každý započatý den.
 4. Dekorace, které jsou náchylné na rozbití, budou vždy zabaleny, aby se chránily před poškozením. Balící materiál je nájemce povinen vrátit zpět při vrácení dekorací a dbát opatrnosti na to, že dekorace budou náležitě při zpětné přepravě zabaleny.
 5. Nájemce je povinen si dekorace při převzetí překontrolovat. V případě poškození ihned tuto skutečnost nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a je nutné škodu uhradit. Dekorace nejsou pojištěné.

 

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. V rámci každé objednávky bude vybírána finanční záloha (vratná kauce), která slouží pro případné krytí ztrát, částečného či plného poškození. Záloha bude nastavena ve výši 50% z celkové fakturované částky.
 2. Nájemce je povinen uhradit částku nájemného, poštovného a vratné kauce. Způsob úhrady je vždy bankovním převodem na účet, který je uveden na faktuře. Částka musí být uhrazena nejpozději v den splatnosti, který je stanoven na faktuře. Obvyklé datum splatnosti je jeden měsíc před konáním akce. Vratná kauce bude na účet nájemce převedena nejpozději do pěti pracovních dnů po navrácení pronajatého inventáře. Záloha bude vrácena na číslo účtu, ze kterého byla platba přijata, není-li dohodnuto jinak.

 

ZMĚNA OBJEDNÁVKY A STORNO PODMÍNKY

 1. Rezervace inventáře je bezplatná a je možno ji bezplatně ze strany nájemce zrušit písemným oznámením do lhůty jeden měsíc před termínem události. V případě zrušení objednávky ve lhůtě kratší než jeden měsíc je nájemce povinen uhradit náklady ve výši 50% z celkové fakturované částky.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů, které nájemce sdělil pronajímateli v souvislosti s rezervací, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Nájemce dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Nájemce má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

 

PROVOZOVATEL

 1. Provozovatelem půjčovny je Bc. Lucie Papežová, IČ: 02490854, se sídlem v Samšín 3, 395 01 Pacov a Bc. Eva Princová IČ: 04693418 se sídlem Samšín 7, 395 01 Pacov.